Historie

Elzingagroep: niet meer dan normaal. Al bijna 70 jaar.

Groter groeien gaat niet zomaar. Daar is inzicht, kennis en durf voor nodig. Elzinga Groep groeide van loonbedrijf naar multi-inzetbare duizendpoot. Met 80 man en vrouw in dienst werken we elke dag hard voor de beste kwaliteit en de slimste oplossingen. En aan de mooiste projecten. Niet voor onszelf, voor onze klanten. Daar zouden we best trots op mogen zijn. Maar wij vinden dat niet meer dan normaal. Al bijna 70 jaar.

Altijd kijken naar morgen. 

Bijna zeventig jaar bestaan en blijvend groeien: daar moet wel een gedegen strategisch meerjarengroeiplan aan ten grondslag liggen. Niet het geval. Het geheim van Elzinga Groep? Kijken naar morgen. En niet alleen naar morgen, ook naar overmorgen, naar volgend jaar en het jaar daarna. Wat gebeurt er in de wereld, in de regio? Waar liggen behoeften? Waar liggen kansen?

Maar: kansen zien en mogelijkheden identificeren is niet genoeg. Kansen en mogelijkheden ook daadwerkelijk aangrijpen en uitnutten is veel belangrijker. Dat deed Elzinga Groep de afgelopen 70 jaar en dat blijven ze doen.

1946, Workum

Eke Elzinga sr. is grondlegger van wat nu Elzinga Groep is. Als dorpssmid werkte hij eerst in Workum (Friesland) en daarna in Klein Ulsda. Hij reisde het werk achterna. En zo kwam hij in 1962 terecht in Oudeschip; een klein dorpje in de provincie Groningen. Hij onderhield nauw contact met de boeren in het dorp en omstreken en zodoende raakte hij bekend met het fenomeen loonwerk. Hij zag een kans. Want met vier zoons in huis had hij al vier man personeel. klaar om te gaan. En ze gingen. Het loonbedrijf Elzinga was geboren.

Amerikaans materieel

Belangrijkste focus van Elzinga destijds was het zwadmaaien: het vóór droging maaien van gewassen als koolzaad, erwten en papaverzaad. Daarna volgde al snel het bietenrooien. En daar begon ook de innovatie: als eerste bedrijf in Nederland haalde Elzinga een revolutionaire zwadmaaier uit Amerika. Dit werkt efficiënter, beter, sneller. En was uniek.

Overbrugging van de winter

Dit loonwerk was seizoenswerk. In de zomer druk, in de winter niks. En dat overleeft lastig. Dus werd er een winteroverbrugging gevonden in een failliete machinefabriek. Want dat gaat het hele jaar door, immers. De overname ging soepel en Elzinga breidde voor het eerst echt uit. Van origine ontwikkelde en produceerde deze machinefabriek vooral hef- en hijsproducten voor de zeehaven en industrie. Maar met alles dat de fabriek in huis had, kon eigenlijk ook alles  worden gemaakt. En nog steeds: alle voorkomende constructies en zelfs eigen concepten verkochten en verkopen over de hele wereld. Er werd met deze uitbreiding dus wel meer overbrugd dan alleen de winter.

Ruilverkaveling

Een loonbedrijf, zwadmaaien, een machinefabriek: een mooie combinatie en het hele jaar door mooi werk. Het had daar prima bij kunnen blijven, maar de ambities lagen hoger.

In 1986 begint de ruilverkaveling. De voorkeur gaat uit naar lokale aannemers die zorg zouden moeten dragen voor het hele proces. Elzinga ziet hierin kansen en mogelijkheden. In zeer korte tijd leren ze de benodigde tekeningen maken en aanvragen schrijven. Maar dat niet alleen: met de aankoop van de machinefabriek hadden ze ook software gekocht die de tot dan toe complexe berekeningen en tekeningen kon automatiseren. Hiermee creëerden ze een significante voorsprong op hun concurrenten: ze konden sneller en foutlozer werken. Ze verstevigden bovendien hun positie in de regio en kregen meer en meer aanvragen. En zo groeide Elzinga nog groter.

Kunnen we het niet, dan leren we het wel

Niet alleen de hoeveelheid aanvragen nam toe, ook de diversiteit in aanvragen. En Elzinga deinsde nergens voor terug. “Kunnen we het niet, dan leren we het wel” was het credo. En zo geschiedde. Grondverzet, egaliseren, diepploegen. Later: overslag, het laden en lossen van schepen en het (her)inrichten van natuurgebieden. Alle kennis en kunde werd op aanvraag in huis gehaald. Durven, doen, fouten maken, leren, nog een keer doen, beter worden, de beste willen zijn. Altijd in die volgorde.

En: vooruitkijken. Stond er in een vakblad dat het grootste gedeelte van de Nederlandse riolering vervangen zou gaan worden in de komende jaren? Dan werd dat de nieuwste missie van de Elzinga Groep. Groeide de Eemshaven? Dan moest daar iets mee. Stonden er machines stil? Dan werd er iets nieuws bedacht zodat ze bezig bleven.

Wisseling van de wacht

Het is duidelijk: Elzinga Groep is een familiebedrijf. Veel Elzinga’s hebben gedurende de jaren hun eigen rol vervuld in de opbouw van het bedrijf. En doen dat nog steeds.

Inmiddels tellen we zelfs al de derde generatie Elzinga’s die het groeiende bedrijf besturen. De huidige directeur, Eke Elzinga, nam in 1993 het roer over van zijn vader. Jaren daarvoor was oprichter Eke Elzinga sr., vader van zijn vader, al teruggetreden. De huidige aandeelhouders zijn nog steeds allemaal Elzinga’s.

Als directeur kent Eke Elzinga elk facet van het familiebedrijf. Hij is zelf jaren werkzaam geweest in verschillende functies binnen het bedrijf en heeft zich bovendien gedurende deze jaren flink bijgeschoold om zo zichzelf, maar vooral de Elzinga Groep verder te brengen en zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen van klanten. Maar ook vooral om nieuwe kansen te zien en aan te grijpen.

Meer overnames


Die ambitie werd waarheid. Nog steeds door goed te kijken en slim in te zetten op ontwikkelingen. Er volgden meer overnames: nog een machinefabriek, een certificeringsbedrijf, maar er werden ook andere activiteiten ontplooid zoals bulkoverslag, het bevoorraden van fabrieken, logistieke oplossingen voor grote fabrieken en zelfs de administratie kan tegenwoordig uit handen worden genomen. Anno 2015 werken er zo’n 75 mannen en vrouwen bij de Elzinga Groep en worden er nog zo’n zelfde aantal aangestuurd in de regio.

Alles kan

Wat de Elzinga Groep sterk maakt? Daar hebben ze het liever niet over. Niet uit angst voor de concurrentie, maar omdat ze het eigenlijk allemaal een beetje vanzelf vinden gaan. Natuurlijk wordt er had gewerkt, slim onderhandeld en op hoog niveau gekeken naar bewegingen in de markt. Maar of dat nou zo bijzonder is? Vinden ze bij de Elzinga Groep dus niet. Ze vinden het vooral leuk. Problemen bestaan niet: voor alles is een oplossing. Kan niet bestaat ook niet: bij Elzinga maken en doen ze alles. Wat wel bestaat? Het kan altijd beter. 

Die onuitgesproken filosofie kent als mooiste bewijslast de ontwikkeling van een eigen productlijn die een revolutionaire betekenis had in “hijsland”. In hun eigen machinefabriek, met eigen engineers en vanuit een eigen behoefte maakten ze een hydraulisch wisselsysteem waarmee kranen vele malen sneller kunnen wisselen van grijper. Om zelf te gebruiken, in eerste instantie. Inmiddels wordt deze lijn van producten wereldwijd verkocht. Trots? Ach. Het kan, dus maken ze het gewoon.

Integriteit voorop

Als ze dan toch iets moeten benoemen dat hun succes verklaart (groeien als er zich een wereldwijde economische crisis voltrekt, mag best succesvol worden genoemd) dan is dat hun integriteit. De échte wil om goede, mooie dingen te doen voor hun klanten, de authenticiteit waarmee dat gebeurt en de eeuwige focus op kwaliteit en veiligheid. Niet als holle frase in een brochure of op een website, maar écht.

Dat is dan ook waar de mensen bij de Elzinga Groep op worden geselecteerd. Papieren zijn veel minder van belang dan een eerlijk karakter en de drijfveer om kwaliteit te leveren. Fouten maken mag, daar wordt immers van geleerd. De mannen en vrouwen worden gestimuleerd om zichzelf te ontplooien en verder te komen, want iedereen verdient die kans. Niet alleen qua hun werk, trouwens. Dat bewijst de rally-auto in de Elzingagarage wel; die werd klaargemaakt voor een rally in Engeland. Want als er hard wordt gewerkt, is ontspanning ook noodzaak.

Toekomstplannen

De Elzinga Groep is nog niet klaar. Helemaal niet zelfs. Zoals altijd zitten ze bovenop belangrijke ontwikkelingen en meer overnames worden niet uitgesloten. De recent aangekochte grond rondom het hoofdkwartier in Uithuizermeeden bewijst dat er nog steeds ruimte is voor groei. Eerste focus ligt nu op het uitbreiden van het recent gelanceerde hijsspecialist.nl. En daarna? De tijd zal het, wederom, leren.De Elzinga Groep is trouwens niet alleen bezig met eigen toekomstplannen. Ook met de toekomst van anderen houden ze rekening. Bijvoorbeeld door hun duurzaamheidsplan.