CO2 Footprint

CO2 Footprint

Elzinga Groep heeft een certificaat conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 3.0.
Hieronder vindt u details en aanvullende informatie. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.

CO2 beleidsverklaring

De CO2 footprint

CO2 Energie audit verslag

CO2 Emissie Inventaris

De CO2 reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan)

 De CO2 reductiemaatregelen (en voortgang hiervan)

Acties en initiatieven

Certificaten

Meer informatie over onze maatregelen met betrekking tot duurzaamheid? We vertellen graag meer.
Meer informatie over SKAO vindt u hier