CO2 Footprint

CO2 Footprint

Elzinga Groep heeft een certificaat conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 3.0.
Hieronder vindt u details en aanvullende informatie. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.

De CO2 beleidsverklaring

De CO2 footprint

De Co2 Energie audit verslag

De CO2 Emissie Inventaris

De CO2 reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan);

 De CO2 reductie maatregelen (en voortgang hiervan)

Acties en initiatieven

Certificaten

Meer informatie over onze maatregelen met betrekking tot duurzaamheid? We vertellen graag meer.
Meer informatie over SKAO vindt u hier