Ga terug naar het overzicht Elzinga Cargo Facilities B.V. begonnen met werkzaamheden voor vogelbroedeiland.

Elzinga Cargo Facilities B.V. begonnen met werkzaamheden voor vogelbroedeiland.

Vanuit Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en gemeente Delfzijl wordt onder andere een nieuw vogelbroedeiland in de Eems geïnitieerd. Om dit eiland te realiseren worden door verschillende partijen werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf halverwege augustus is Elzinga Cargo Facilities B.V. begonnen met werkzaamheden voor het in aanleg zijnde eiland.

Het vogelbroedeiland situeert zich voor de kust bij Pomphuis Bierum, in de omgeving ook wel bekend als ‘’Spijksterpompen’’. Het eiland wordt gecreëerd door de hoeveelheid zand en kleileem dat vrijkomt bij de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. De klei wordt in grote blokken, door een kraanschip, uit de vaarweg in bakken gebaggerd. Deze manier van baggeren zorgt voor zo min mogelijk vertroebeling van het water. De bakken varen dan met de klei naar het eiland, waarna de klei gelost wordt.

De loswerkzaamheden die dan volgen, worden door Elzinga Cargo Facilities B.V. uitgevoerd. Bij het eiland is een ponton geplaatst waar de Sennebogen 840 kraan op staat (zie foto’s). De kraan lost per dag 1500 ton klei uit de bakken, rechtstreeks in rupsdumpers. De rupsdumpers verspreiden dan de klei over het eiland.

Het vogelbroedeiland, waar Elzinga werkzaam is, is één van de twéé natuurprojecten uit de verruiming van de vaarweg.