Elzinga voert werkzaamheden uit voor de Klutenplas.

Ga terug naar het overzicht Elzinga voert werkzaamheden uit voor de Klutenplas.

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s heeft Elzinga, als hoofdaannemer, de werkzaamheden voor de Klutenplas in de Eems-Dollard uitgevoerd. De plas is gelegen in de Carel Coenraadpolder, nabij het zogenaamde Ambonezenbosje, op de kwelder.

Werkzaamheden voor natuurcompensatie en slibneerslag
“Elzinga werkte de afgelopen maanden aan een plek waar natuurcompensatie plaatsvindt en waar tegelijkertijd slib mag gaan neerslaan.” omschreef journalist Egbert Jonkheer in het artikel ‘Klei en Kluten’. De Klutenplas, ofwel het bassin, is anderhalve meter diep met in het midden een broedeiland van een halve hectare groot. Het eiland moet zorgen voor een veilige broedplaats voor een bedreigde vogelsoort, de Kluut. Daarnaast kan elk getij slib neerdalen in het bassin. Wanneer het bassin vol zit, wordt onderzocht of het slib gerijpt kan worden tot klei.

Werken op een geringe ruimte
Om dit bassin te realiseren heeft Elzinga ruim 45.000 kuub grond op een geringe ruimte in een periode van twee maanden verzet. De afgegraven klei werd door dumperchauffeurs naar de zeedijk gebracht, waarna het kon drogen. Hierna wordt het hergebruikt in de vorm van een depot voor een kleirijperij. Dit depot wordt volgepompt met slib waar klei van wordt gemaakt. Deze klei zal ingezet worden bij het verstevigen van de dijk.
Via een weg van 700 rijplaten konden de dumperchauffeurs de klei verzetten. De rijplaten zorgden voor voldoende draagkracht, wat het kwelderlandschap op dat moment nog niet kon bieden. Logistiek was dit daarom een precisieklusje, waarbij goede samenwerking een onmisbare schakel was.

Diverse omstandigheden beïnvloeden proces
Hoogwater en het stormachtige weer in de lente waren van invloed op het proces. Zo zorgde een combinatie van springtij en harde wind voor een overstroming. Na een weekend het terrein droog te pompen werd verder gegaan met de werkzaamheden.

Daarnaast was het van belang de broedvogels op afstand te houden. Daarom liepen een ecoloog en een medewerker van Elzinga dagelijks over het werkterrein. Het project moest op aanraden van de ecoloog begin mei worden afgerond, vanwege de werkzaamheden in een beschermd vogelgebied.

Documentaire
Elzinga heeft de werkzaamheden voor dit project begin mei goed afgerond. De plas die hier is ontstaan is onderdeel van het demonstratieproject Brede Groene Dijk. Over fase 1 van dit demonstratieproject, deze werkzaamheden, is een documentaire gemaakt. Bekijk deze documentaire, welke gemaakt is door Hunze en Aas, hier.